strona główna / home
muzyka prześladuje mnie od lat.
towarzystwo elektryczne to, wciąż niedoskonała, próba utrwalenia tej ciemnej materii.
to prawda, że maszyny nie mają uczuć.
jeśli jednak w efekty ich pracy twórca potrafi tchnąć targające nim uczucia, muzyka maszyn przestaje być bezduszna...

dlaczego towarzystwo elektryczne? myślę, że nazwa ta najpełniej oddaje rodzaj ekwipunku, jakiego używam do tworzenia muzyki. jednocześnie prezentuje otwartą formułę tego projektu, warto bowiem zaprosić do udziału w nagraniach gości, o ile tylko przy ich udziale coś ciekawego wydarzyć się może...

do tworzenia swojej muzyki wykorzystuję m. in. narzędzia buzz oraz wtyczki vst.
music persecute me for years.
towarzystwo elektryczne is the continually imperfect try of retain this dark matter.
it's true that the machines have no feelings. but if the author can breathe his own feelings into effects of its work, the music of the machines will not be lifeless anymore...

why towarzystwo elektryczne [the electric company]? i think that with this name i can best describe the kind of equipment i use to create my music. and at once it presents the open formula of this project, because it is worth to invite guests to join the recording process as far as it could happen something interesting with their part...

to create my music i use, among others, buzz tools and vst plug-ins.
żadne z nagrań tE nie powstałoby bez ich nieocenionej pomocy:
and any of the tE recordings wouldn't happened without their inestimable help:


małgorzata fraus

sebastian faliszewski

bartek dąbrowski

maciek mikucki

łukasz długołęcki

arek walczyński

piotrek lizak

tomek szymanik

marcin meller

przemek tarwacki

tomek desperak

magda sobusiak-milanesi

iza chmielewska

anka błachnia

jacek waszkiewicz

sztefa koprek
Bożena Sawicka Zbigniew Sawicki

wyjątkowe podziękowania należą się moim rodzicom za nieskończoną do mnie cierpliwość.
exceptional thanks goes to my parents for their endless patience for me.


      © 2003-2021 radek sawicki